2012/12/24

MITSU SUCKS


photos_MITSU SUCKS
styling_Naoya Inoue,Junshi Sato
model_Seima Matsuzaka,Sosuke Hattori

contact
MITSU SUCKS:chewy.chewy3258@hotmail.co.jp Blog:http://mitsusucks.blogspot.jp/
Naoya Inoue:naoyainoue0906@yahoo.co.jpfrom TOKYO

0 件のコメント:

コメントを投稿